Kontakt

Armal s.c. 85-731 Bydgoszcz
ul. Swarzewska 23
armal@armal.pl
Dyrektor dz. handlowego        Arkadiusz Lorkowski
605 312 638
handel@armal.pl
Kierownik dz. handlowego        Tomasz Kątny
603 777 313
tomekk@armal.pl

Mapa