Kabiny do samochodów osobowych i dostawczych

Kabiny do samochodów osobowych i dostawczych

Kabiny zespolone lakierniczo-suszarnicze są podstawowym urządzeniem technologicznym każdej lakierni naprawiającej szkody komunikacyjne w zakresie samochodów osobowych, a w tym z nadwoziami typu SUV, VAN , terenowymi oraz  pojazdami dostawczymi. Kabiny SAIMA ze względu na trwałość i wyjątkowo udaną estetykę są jednymi z najbardziej rozpoznawalnymi urządzeniami w skali całego świata. Elastyczność możliwości produkcyjnych umożliwia konfigurowanie wymiarów kabin zgodnie z oczekiwaniami użytkowników w szerokim zakresie wymiarów i parametrów, oraz sposobów ogrzewania, filtracji powietrza oraz kolorystyki zewnętrznej.

MOCNE STRONY KABIN LAKIERNICZYCH SAIMA
Kabiny lakiernicze SAIMA MECCANICA wyróżniają się poprzez:

  • wyjątkową trwałość i niezawodność
  • łatwość obsługi i serwisowania
  • najwyższy poziom estetyki
  • wdrożone innowacje techniczne
  • dobrą strukturę wsparcia technicznego
  • ekonomikę użytkowania

Przykładowy opis technologiczny kabiny:

1.Wymiary kabiny lakierniczej:
– długość wewnętrzna 7,20m zewnętrzna 7,34 m
– szerokość wewnętrzna 3,96m zewnętrzna 4,12 m
– wysokość wewnętrzna 3,20 m zewnętrzna 3,88 m

2.Podłoże:
Komora posadowiona jest na płaskiej, wypoziomowanej, betonowej płycie, wykonanej przez inwestora wraz z kanałem wylotowym wentylacji technologicznej. Kanał zamknięte są kratami pomostowymi ocynkowanymi o nośności 3000 kg/na pole 200x200mm Schemat wykonania w/wym. podłoża dostarcza Dostawca po podpisaniu umowy.
Ilość krat objętych ofertą:35 sztuk krat 776x1000x40 ( 5 rzędy po 7 krat)
Opcjonalnie: podstawa kasetowa z pełnym okratowaniem według poniższego cennika.

3.Urządzenie grzewczo-wentylacyjne.
Kabina jest wyposażona w zestaw zespolony typu PUSH-PULL UNIT, zawierający podzespoły wentylacyjne nawiewu i wywiewu, ogrzewania oraz filtracji powietrza o nominalnej wartości wentylacji 28 000m3/h ( 2 silniki 9,2kW )

3.1.NAWIEW:
Kabina jest wyposażona w zestawy wentylacyjne o wydajności 28000m3/h wyposażony w 1 cichobieżny wentylator turbinowy odśrodkowy Nicotra Gebhardt napędzany poprzez przekładnię pasową przez silniki 9,2kW. ( opcjonalnie można zainstalować silnik 11kW )

3.2. Wywiew:
Wywiew jest realizowany przez zespół wyciągowo – filtrujący z wentylatorami turbinowymi napędzanymi przez silnik 9,2kW. ( opcjonalnie można zainstalować silnik 11kW )
Funkcje filtracji wylotowej oraz ochrony wentylatora przed możliwym zanieczyszczeniem odkurzem lakierniczym są realizowane przez:
– filtry kasetowe z wymiennymi wkładami Paint Stop
– filtry kieszeniowe F3
– możliwość instalacji filtrów węglowych

Przykład instalacji:

3.3.Ogrzewanie powietrza:
Dla oleju opałowego instaluje się wymiennik ciepła ze stali kwasoodpornej wykonany w technice czwór-przelotowej, z kominem spalinowym. Źródłem ciepła jest palnik wentylatorowy dwustopniowy, sterowany w funkcji temperatury wewnętrznej w kabinie. Do zabezpieczenia układu grzewczego służy termostat bezpieczeństwa oraz klapa ogniowa z bezpiecznikiem topikowym.
Opcjonalnie, dla zasilania gazem stosujemy palniki bezpośrednie bez – wymiennikowe RIELLO serii PREMIX, wykorzystujące w 100% ciepło spalania gazu do podgrzewanie powietrza, bez strat wynikłych ze sprawności spalania.

4.Struktura kabiny lakierniczej:
Kabina posiada jedną główną bramę komunikacyjną wjazdową czterema przeszklonymi skrzydłami w najnowszej wersji KRISTALL ( pełne przeszklenie skrzydeł bram ). Standardowo w kompletacji znajdują się 1 boczne, przeszklone drzwi serwisowe.

Przykład instalacji:

Boczne ściany oraz plenum filtracyjne podzielone są na sekcje po 1,20 m. Sekcje (o grubości 52mm) zbudowane są z oblachowanych ram stalowych wypełnionych izolacją termiczno – akustyczną, montowanych ze sobą systemem wpustowym , zapewniających dużą sztywność konstrukcji. Część sufitowa posiada gniazda do montażu filtrów sufitowych dokładnej filtracji EU5. Filtry są ułożone na pojedynczych ramach i umocowane za pomocą docisków śrubowych, co zapewnia łatwość ich wymiany.

Proponowana kolorystyka urządzenia: poszycie zewnętrzne kolor biały, granatowy, czerwony lub szary wewnętrzne biały półmatowy. Powierzchnie powlekane są tworzywem poliwinylowym.

5.Oświetlenie:
Instalujemy oświetlenie wykonane w postaci 4 rzędów lamp wyposażonych w świetlówki klasyczne po 4 sztuki w każdej lampie.

Standardowo:
Oświetlenie typu LED.
Każdy panel strukturalny posiada poziomą lampę z listwowym elementem LED o mocy 45W dla każdej oprawy. Dla 2 rzędów oświetlenia moc sumaryczna 1035W. Żywotność elementów 50000 h. Lampy zamontowane są w szczelnych oprawach, wkomponowane w strukturę budowy kabiny. Obsługi elementów świetlnych dokonuje się z wnętrza kabiny dzięki czemu nie potrzebujemy dodatkowej przestrzeni serwisowej.

6.Systemy sterujące:
Urządzenie jest wyposażone w 1 skrzynkę rozdzielczą połączoną z czytelnym, prostym w obsłudze panelem sterowania, (napięcie bezpieczne 24V).
Wersja standardowa:

Wersja z ekranem dotykowym:

7.Opis systemów zabezpieczających.
-zewnętrzne zabezpieczenie zwarciowe i przeciw-porażeniowe (po stronie użytkownika)
zewnętrzne zabezpieczenie przeciwko zanikowi faz (po stronie użytkownika)
-zabezpieczenie wewnętrzne skrzynki rozdzielczej
-zastosowanie układu czasowego do nie jednoczesnego włączania poszczególnych silników wentylacji
-zastosowanie osobnego zabezpieczenia termicznego dla każdego silnika
-zabezpieczenie technologiczne wynikające z konstrukcji palnika grzewczego
-zastosowanie przesłony przeciwpożarowej wraz z bezpiecznikiem termicznym dla agregatu grzewczego, uruchamiającego mechanizm zatrzaskowy i odcinającego zasilanie elektryczne
-zastosowanie łączników antywibracyjnych w połączeniach pomiędzy urządzeniami wentylacyjnymi a komorą lakierniczą.
-blokada oświetlenia w fazie suszenia
-konstrukcja drzwi głównych z zatrzaskami awaryjnego otwarcia

9.Wentylacja:
Oferta zawiera zestaw elementów wentylacyjnych do wysokości 3,0m ponad gabaryt kabiny( dodatkowe elementy wentylacyjne i spalinowe powyższej wysokości 3,0m ponad gabaryt kabiny są kalkulowane osobno ).

9.1.Emitor powietrza technologicznego – 1 szt.
Służy do odprowadzenia powietrza technologicznego z układu wentylacji kabiny. Stanowi go kanał wentylacyjny o przekroju 0,90m x 0,75m, z blachy ocynkowanej, przetłaczanej, łączonej na ramki z uszczelnieniem, prowadzony z kołnierza żaluzji regulacyjnej agregatu wyciągowo – filtrującego, zakończony wyrzutnią zgodną z PN.
Standardowo na emiterze jest zainstalowana automatyczna klapa zwrotno – odcinająca przeciwdziałająca wychładzaniu przy bezczynności instalacji.

9.3.Komin spalin / jeśli wymagany/
Wykonany z rur segmentowych kielichowanych, ze stali kwasoodpornej, o średnicy 250mm.

Wyposażenie opcjonalne:
• Rekuperator ciepła zamontowany pomiędzy kanałami sekcji grzewczej i wylotowej o sprawności do 51,9%

Działanie rekuperatora polega na odebraniu ciepła z powietrza wyrzucanego na zewnątrz i wykorzystaniu go do ogrzania powietrza zasysanego. Specjalna budowa rekuperatora powoduje, że w trakcie tego procesu te dwa strumienie powietrza nie mieszają się.
Układ odzysku ciepła z rekuperatorem stosowany w naszych urządzeniach gwarantuje odzysk około 50% ciepła. Rekuperator jest zamontowany w specjalnej obudowie umożliwiającej w razie potrzeby bezproblemowe wyciągnięcie go i wyczyszczenie a w okresie letnim zainstalowanie „wkładu letniego”.

Inwertor – silniki sterowane poprzez falownik, zmniejszą zapotrzebowanie na energię elektryczną, regulują dzięki presostatom ciśnienie w kabinie. Panel sterowania falowników umożliwia zmniejszenie wydajności agregatów podczas prac związanych z oklejaniem pojazdów, wprowadzaniem elementów o kabiny itp.
Najnowszy palnik gazowy bezpośredniego grzania typu Premix firmy RIELLO RX180SP/V o max mocy grzewczej 180.000 kcal/h zapewniający uzyskanie i stabilne utrzymanie zadanych temperatur dla ΔT = 30º C

serwis blacharski
Serwis blacharski
serwis lakierniczy
Serwis lakierniczy
serwis mechaniczny
Serwis mechaniczny