Kabiny do samochodów ciężarowych

Kabiny do samochodów ciężarowych

Firma SAIMA MECCANICA SpA z AREZZO / Włochy jest znanym w skali ogólnoświatowej producentem urządzeń dla serwisów lakierniczych. Od ponad 30 lat wyznacza trendy w projektowaniu i produkcji nowoczesnych urządzeń dla profesjonalnych lakierni. Wdrożony certyfikat ISO 9001/2000 potwierdza wysoką jakość produktów i zdolność do spełnienia wszystkich wymagań klienta.

Kabiny lakiernicze produkcji SAIMAMECCANICA SPA to profesjonalne urządzenia technologiczne spełniające wymagania PN-EN 13355 „Urządzenia malarskie – Kabiny zespolone – Wymagania bezpieczeństwa”, dostosowane do wyrobów lakierowych nowej generacji, o mniejszej zawartości lotnych związków organicznych (VOC), spełniających wymagania dyrektyw europejskich dotyczących ograniczenia emisji VOC (Dyrektywa 1999/13/EC) i zawartości VOC w farbach i lakierach (Dyrektywa 2004/42/EC).

Firma SAIMA MECCANICA w ostatnich latach z powodzeniem wdrożyła następujące technologie lakiernicze:
• sterowanie mikroprocesorowe z falownikową regulacją wydajności
• systemy suszenia mikrofalowego
• systemy odzysku rekuperacyjnego ciepła technologicznego
• najnowsze palniki spalania bezpośredniego typu PREMIX
• technologie paneli dotykowych
• technologie zautomatyzowanych promienników REVO / z firmą Bellini
• technologie wykorzystujące alternatywne źródła energii

OPIS KABINY LAKIERNICZEJ SAIMA MECCANICA model INDUSTRIALE CE
Cechy podstawowe:
Kabino – suszarka zespolona zaprojektowana dla lakierowania samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych jest urządzeniem lakierniczym spełniającym najwyższe standardy jakościowe i technologiczne, w tym normę PN-EN13355 A10.

1.Wymiary przestrzeni roboczej:
• długość wewnętrzna 12,00m zewnętrzna 12,24 m
• szerokość wewnętrzna 5,00m zewnętrzna 5,12 m
• wysokość wewnętrzna 4,80 m zewnętrzna 5,50 m

2.Podłoże – kanał betonowy 2 pasy krat

Kabiny są posadowione na zagłębieniu technologicznym wykonanym przez inwestora.
Od góry podłoże jest zamknięte kratami pomostowymi ocynkowanymi o nośności
4000 kg/na pole 200x200mm oraz filtrami
PaintStop i płytami regulacyjnymi typu SAIMA.
Zaprojektowano kraty typu WEMA ocynkowane,
o wymiarach:
• szerokość nośna 600mm
• długość 1000mm / 500mm
• wysokość 60 mm
Kraty są ułożone w po 2 w rzędzie, podparte w środku belką HEB120 na słupach stalowych.

3.Brama:

Kabina posiada 1 bramę wjazdową zewnętrzną o wymiarach otwarcia B=4000 mm H=5000 mm,
rolowaną elektrycznie za pomocą napędu Totmann, sterowanego przyciskami GÓRA – DOŁ.
Ruch bramy ograniczają wyłączniki krańcowe. Brama posiada lamele aluminiowe izolowane pianką polistyrenową. Uszczelki obwodowe bramy są wykonane z profili gumowych o zmiennej geometrii.

4.Urządzenia grzewcze i wentylacyjne.

Kabina posiada zespół wentylacyjno-filtracyjny o wydajności 42000 m3/h z silnikami 4 x 7,5kW.
Oba zespoły są wykonane jako zespolone, posiadają w zwartej strukturze następujące podzespoły:

• wentylator nawiewny
• wentylator wywiewny
• silnik nawiewu
• silnik wywiewu
• klapa dławiąca wywiewna
• obudowa filtrów wstępnych wlot
• 2 stopnie filtracji wylotu
• klapy recyrkulacji
• gniazdo palnika
• termostat bezpieczeństwa
• króćce początkowe kanałów
W podstawowej kalkulacji są uwzględnione palniki gazowe bezpośredniego spalania RIELLO RX 350 SP/V/ palnik modulowany o mocy dyspozycyjnej do 350kW, bez strat kominowych /.

5. Sufit nawiewny:

Część sufitowa posiada gniazda do montażu filtrów sufitowych dokładnej filtracji EU5. Filtry są ułożone na pojedynczych ramach i umocowane za pomocą docisków śrubowych, co zapewnia łatwość ich wymiany.
• Wymiary filtrów: 1140 mm x 940 mm
• Materiał filtrów: włóknina F5 600g/m2

6.Oświetlenie:

Instalujemy oświetlenie wykonane w postaci 3 rzędów lamp wyposażonych w elementy świetlne o barwie światła dziennego. Lampy zamontowane są w szczelnych oprawach, wkomponowane w strukturę sufitu i ścian bocznych. Sposób montażu oraz zastosowane zabezpieczenia zapewniają stopień bezpieczeństwa IP 54. Dostęp montażowo – obsługowy do lamp : od wnętrza kabiny.

7. Systemy sterujące:

Urządzenie jest wyposażone w 1 główną szafę rozdzielczą elektryczną połączoną z panelami sterowania, osobno dla każdej sekcji (napięcie bezpieczne 24V), umieszczonym w dogodnym dla operatora miejscu. Układ taki jest zgodny z Dyrektywami EU oraz PN, oraz wytycznymi Świadectwa 22/97 GI „Barbara”.

Panel zawiera następujące elementy:
• wyłącznik kluczykowy
• przełączniki obwodów oświetlenia
• wyświetlacz komunikacyjny zespolony lub pojedynczo: termostat, zegar suszenia, licznik godzin
• przyciski załączenia i wyłączenia cykli pracy
• wyłącznik awaryjny

8. Opis systemów zabezpieczających.

• zewnętrzne zabezpieczenie zwarciowe i przeciw – porażeniowe (po stronie użytkownika)
• zewnętrzne zabezpieczenie przeciwko zanikowi faz (po stronie użytkownika)
• zabezpieczenie wewnętrzne szafy rozdzielczej
• zastosowanie łączników antywibracyjnych w połączeniach pomiędzy urządzeniami wentylacyjnymi
• uziemienie sekcji wentylacyjnych (po stronie użytkownika).

9. Wentylacja:

Oferta zawiera zestaw elementów wentylacyjnych do wysokości 2,0 m ponad gabaryt urządzenia.
Wentylacja obejmuje:
• Czerpnię powietrza
• Wyrzutnie powietrza -2 szt.

serwis blacharski
Serwis blacharski
serwis lakierniczy
Serwis lakierniczy
serwis mechaniczny
Serwis mechaniczny