Elektroniczny – laserowy, wielopunktowy system pomiarowy CHIEF TruScan™

Elektroniczny – laserowy, wielopunktowy system pomiarowy CHIEF TruScan™

Laserowo – elektroniczny system pomiarowy TruScan™  jest nowoczesnym urządzeniem pomiarowym, w którym zastosowano najnowszą technologię laserową i elektroniczną. Urządzenie to w obecnej wersji zamiast laserowych pomiarów liniowych dokonywanych w układzie trzech współrzędnych, wykorzystuje system całkowicie zautomatyzowanych pomiarów trygonometrycznych, których podstawą nie są jednak kątowe pozycje mechanicznego ramienia pomiarowego, lecz rejestracja wzajemnego położenia charakterystycznych punktów w płycie podłogowej i nie tylko. Pomimo tak zaawansowanej technologii jego budowa, zasada działania oraz obsługa są banalnie proste.

Budowa systemu TruScan™

Urządzenie składa się z: przewoźnej szafki z umieszczonym w niej komputerem, kolorowym monitorem, kolorową drukarką oraz kompletem sond pomiarowych i zaczepów umożliwiających montaż sond praktycznie w każdym miejscu płyty podłogowej, skanera z dwoma wirującymi głowicami laserowymi wysyłającymi promienie we wszystkich kierunkach jednocześnie. W komputerze zainstalowany jest program umożliwiający porównanie wymiarów fabrycznych wybranego modelu samochodu osobowego, lub dostawczego z wymiarami faktycznymi pokazującymi stan karoserii w danym momencie. Trzy niezwykle zasobne bazy danych z wymiarami pojazdów (samochody europejskie, azjatyckie, amerykańskie) uzupełniane są dwa razy w roku w postaci dysku DVD.

Zasada działania TruScan™

W celu dokonania pomiarów należy wybrać z odpowiedniej bazy danych markę, model, typ oraz rok produkcji interesującego nas pojazdu. Na monitorze zostanie wyświetlony obraz płyty podłogowej z zaznaczonymi i zwymiarowanymi charakterystycznymi punktami pomiarowymi (punkty można obejrzeć na cyfrowych zdjęciach w celu szybszego i dokładniejszego ustalenia ich położenia). W zadanych przez program punktach, za pomocą opisanych zaczepów mocujemy odpowiednio dopasowane sondy pomiarowe. Ustawiamy skaner pod pojazdem mniej więcej w środkowej części prostopadle do osi wzdłużnej. Następnie uruchamiamy program przeliczeniowy i w jednej chwili widzimy na monitorze wyniki pomiarów wszystkich punktów, w których zainstalowaliśmy sondy. Możemy odczytywać wymiary faktyczne, jak i różnicę między wymiarami fabrycznymi a faktycznymi, gdzie strzałka pokazuje w którą stronę i w której płaszczyźnie pomiarowej (długość, szerokość, wysokość) dany punkt jest przemieszczony i o jaką wartość (mm).

Możliwości pomiarowe TruScan™
Dodatkową zaletą tego urządzenia jest funkcja pomiaru ciągłego, gdzie co 3 sekundy pomiar jest aktualizowany automatycznie. Daje nam to możliwość pełnej kontroli całej płyty podłogowej podczas dokonywania napraw powypadkowych (skaner i sondy pomiarowe nie są demontowane na czas naprawy – dokonujemy „ciągnięcia” z zamocowanymi sondami pomiarowymi). Nie dopuszczamy w ten sposób do tego co miało niejednokrotnie miejsce, a mianowicie nieświadome uszkadzanie miejsc nieuszkodzonych podczas naprawy. Dzięki temu osoba dokonująca naprawy widzi czy uszkodzone miejsce, czy nawet cała strefa pojazdu wróciła do wymiarów fabrycznych, a miejsca nieuszkodzone nie zmieniły swojego położenia. Istnieje też możliwość pomiaru porównawczego dowolnych symetrycznych punktów nie występujących w bazie danego pojazdu. Możemy dzięki temu dokonać porównań charakterystycznych punktów między stronami (prawą a lewą – w trzech płaszczyznach). Na przykład symetrię położenia wahaczy, sworzni zwrotnic i temu podobnych elementów zawieszenia. Funkcja ta pozwala na pomiar porównawczy kątów pochylenia kół i wyprzedzenia sworzni zwrotnic między stroną lewą a prawą jeszcze na stanowisku naprawczym. Widzimy, że urządzenie może zmierzyć nie tylko karoserię, ale też elementy zawieszenia. Pomiary można wykonywać z tymi elementami lub bez, a program umożliwia błyskawiczne poprawienie wymiarów.

System TruScan™ udostępnia całą gamę wydruków w zależności od potrzeb:
Wydruk pomiaru wstępnego – celem jest dokładne określenie wartości odkształceń karoserii przed rozpoczęciem naprawy (dla ułatwienia opisu szkody przez biegłych rzeczoznawców) co niewątpliwie skraca czas całego cyklu naprawczego przez wyeliminowanie dodatkowych oględzin podczas naprawy.
Wydruki pomiarów naprawczych – celem jest udokumentowanie kolejnych kroków w celu odwrócenia skutków kolizji (czyli poszczególne etapy naprawy krok po kroku).
Wydruk pomiaru końcowego – celem jest udokumentowanie poprawnie wykonanej naprawy, gdzie wykazane są wymiary z pomiary wstępnego (czyli jak było przed naprawą) i wyniki pomiaru końcowego przedstawiające wyniki po zakończeniu naprawy (czyli jak jest obecnie).

Podsumowanie 
System pomiarowy TruScan™ jako jedyny system pomiarowy oferowany na rynku diagnostyki i napraw powypadkowych udostępnia tak szerokie możliwości pomiarowe przy bardzo prostej i niesłychanie szybkiej obsłudze (sam pomiar całej płyty podłogowej samochodu znajdującego się już na stanowisku pomiarowym zajmuje nie więcej niż 10-12 minut). Nie trzeba tu nic kalibrować ani ustawiać (skaner sam określa swoje położenie i nawet zmiana jego ustawienia nie ma wpływu na wyniki pomiaru). Ilość punktów mierzonych w jednej chwili jest dowolna. Dla dokonania pomiaru niepotrzebne jest żadne specjalistyczne stanowisko pomiarowe, wystarczy podnośnik czy kanał najazdowy. System VECTOR® może współpracować z dowolnym systemem naprawczym typu „rama”. Wykorzystywany jest też do pomiarów ram samochodów ciężarowych, naczep i przyczep.

serwis blacharski
Serwis blacharski
serwis lakierniczy
Serwis lakierniczy
serwis mechaniczny
Serwis mechaniczny